Asgari Ücret Nedir? Nasıl Hesaplanır?

  • Mayıs 24, 2020
  • (0)

Günlük hayatımızda asgari ücret kavramıyla sıklıkla karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bundan dolayı asgari ücret nedir? Asgari ücret nasıl hesaplanır? Asgari ücretin belirlenmesi nasıl olur? Gibi soruların yanıtı da merak edilmektedir. İşte bu sorulara dair ayrıntılı yanıtlar!

Asgari Ücret Nedir?

Özellikle düşük ücretli olarak çalışanlar açısında asgari ücret kavramı, önemli bir terim olarak tanımlanır. Temel de minimum ücret olarak da tanımlanan asgari ücretin; bir çalışanın çalışması karşılığında alması gereken en az ücret miktarı olduğunu söyleyebiliriz.

Asgari ücret, çalışanların günlük gereksinimleri baz alınarak hesaplanan minimum geçinme değeri olarak da tanımlanabilmektedir. Yine çalışanların konut, sağlık, giyim ya da gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılamaları için almaları gerekli olan en az ücret tanımı da asgari ücretin tanımları arasında yer almadır.

Asgari ücret çalışanlara aylık olarak ödendiği için bu ücretin belirlenmesi de aylık bazda yapılmaktadır. Genel olarak asgari ücretin miktarı bir ülkenin gelişmişlik değerini de gösteren temek kriterler arasında yer almaktadır. Çünkü çalışanlara verilecek en az ücret, tüm çalışanların gelirlerini de doğrudan etkilemektedir. Esasında bu durumu domino etkisi gibi algılamak en mantıklısıdır.

asıl Belirlenir?

Asgari ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücretin belirlenmesinde pek çok temek dinamik rol alır. Genel olarak asgari ücretin belirlenmesinde 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı asgari ücret yönetmeliği esas alınır. İşte bu yönetmeliğin içeriğinde bulunan unsurlar

  • Kapsam, amaç, tanım ve dayanaklar bu yönetmeliğin içeriğinde yer alır
  • Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin temel esas ve ilkeler
  • Asgari ücret komisyonunun kuruluş aşaması, görev ve yetkileri
  • İşverenin asgari ücrete dair sorumlulukları
  • İşçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri
  • Asgari ücretin yürürlülüğe girmesi

Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde asgari ücret hesaplaması söz konusu olduğunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığındaki komisyon akıllara gelmektedir. Zira asgari ücretin hesaplanmasında bu komisyon birinci elden yetkili olmaktadır. Söz konusu komisyonda 5’er işçi temsilcisi, 5’er işveren temsilcisi ile 5’er de hükümet temsilcisi bulunmaktadır. Toplamda 15 kişiden oluşan bu komisyon; Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak isimlendirilmektedir.

Asgari ücret nedir? Sorusu kapsamında karşımıza çıkan, asgari ücretin nasıl hesaplandığı sorusu; temel de Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınca yanıtlanmaktadır. Komisyon en az 10 üyelik katılımıyla toplanabilmektedir. Asgari ücretin ne kadar olacağına dair gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra da komisyon belirlenen asgari ücret miktarını oylamaktadır. Yapılan oylama sonucu, oy çokluğu esasına göre sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Böylece asgari ücretin belirlenmesi süreci bir sonuca kavuşmaktadır.

Vatandaşlar tarafından yurtdışında asgari ücret oranları da merak edilmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika’da asgari ücret oranlarına ABD Asgari Ücret sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir