Bilanço Nedir? Nasıl Analiz Edilir? Bilanço Kalemleri Nelerdir?

  • Eylül 24, 2020
  • (0)

Bu makalemizde bilanço nedir, bilanço kalemleri nelerdir? Bilançoların analizleri nasıl hazırlanır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ayrıntılı bir şekilde bilanço hakkında merak ettiklerinize ulaşabileceğiniz makalemizi arkadaşlarınızla da paylaşmanızı tavsiye ederiz.

Vergi faktörü kişilerin ve firmaların devlete ödemekle yükümlü olduğu bir vatandaşlık ödevidir. Herkes, kazancının belirli oranını devlete ödemek zorundadır. İşte bu zorunluluk ticari işletmeleri bazı kurallara uyma zorunluluğunu getirmiştir. Ticari işletmeler faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri kazanca göre vergilendirileceklerinden, her ticari işletmenin farklı usullerle hesap tutması devlet denetimini zorlaştıracaktır. Dolayısıyla etkin bir vergilendirme oluşmayacağından tek düzen bir muhasebe sistemi geliştirilmiş ve her işletme bu kurallar çerçevesinde hesaplarını tutacaktır.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe ticari işletmelerin bir hesap dönemi içerisinde para ile ölçülebilen olayları kaydedip bunları sınıflandıran ve ilgisi bulunan kurum veya kuruluşlara(banka veya mali idareye) raporlayan ve analiz eden bilimdir.

Muhasebe ile şirketlerin mali durumları analiz edilebilecek, finans kuruluşları şirketin değerini hesaplar üzerinden ölçebileceklerdir. Mali idare ise faaliyet dönemi sonunda yasal defterlere kaydedilen muhasebe kayıtlarını analiz ederek, ödenmesi gereken vergi miktarının doğruluğunu bu kayıtlar üzerinden tespit edebilecektir.

Muhasebe sisteminin kilit konusundan birisi de bilanço kavramıdır. Nedir bilanço?

Bilanço Nedir?

Bilanço bir işletmenin belirli bir tarihte sahip oldukları varlıkları ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren finansal tablodur. İşletmenin belirli tarihteki finansal fotoğrafıdır diyebiliriz aslında. Bilanço aktif ve pasif denkliğinden oluşmaktadır. Aktif kalemler içerisinde Dönen ve Duran varlıklar yer alırken, Pasif kalemler içerisinde Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Öz Kaynaklar hesabından oluşmaktadır.

bilanco nedir, nasıl hespalanır
Bilanço Örneği

Bilanço Kalemleri Nelerdir?

Bilanço Aktif ve Pasif denkliğinden oluşmaktadır. Aktif ve Pasif kalemler kendi içerisinde bölümlere ayrılmıştır. Bunlar;

Aktif Hesaplar: Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklardan oluşmaktadır.

  • Dönen Varlıklar: İşletmenin sahip olduğu para, çek, senet, banka hesapları gibi en likit varlıklardır.
  • Duran Varlıklar: İşletmenin faaliyette bulunabilmesi amacıyla envantere kaydedilen ve genellikle 1 yıldan uzun süre kullanılan varlıklardır.

Pasif Hesaplar: Kısa vadeli yabancı kaynaklar, Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve Öz Kaynaklar hesabından oluşmaktadır.

  • KVYK: İşletmenin 1 yıldan daha kısa süreli olarak sahip olduğu borçların izlendiği hesaplardır.
  • UVYK: İşletmenin 1 yıldan uzun süreli olarak sahip olduğu borçların izlendiği hesaplardır.
  • Öz Kaynaklar: Ortakların koyduğu sermayeyi gösteren hesaplardır.

Bilanço Analizi Nasıl Yapılır?

Bilanço analizi, firmaların 3 er aylık dönemler sonunda kamuoyuna açıkladıkları faaliyet raporları sayesinde, firmanın borç, alacak, kar ve zarar durumlarının analizini ifade etmektedir. Bilanço analizi sayesinde ilgili kurum veya kuruluşlar yahut hisse yatırımcıları firma hakkında bilgi edinip, kısa ve orta vadeli tahminlerini yapabilmektedirler. Analiz yapılırken, firmanın borçluluk durumu, borçlanma neticesinde elde edilen varlıklar, faaliyet neticesinde elde edilen karın miktarı gibi finansal verilerin dikkatle yorumlanması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir