İmza Beyannamesi Nedir?

  • Mayıs 7, 2019
  • (0)

İmza beyannamesi sadece noter tarafından belirli bir ücret karşılığında alınan evraktır. Özellikle şirketin kuruluş aşamasında alınması zorunlu kılınan imza beyannamesi ücret ödenmeden kedinlikle alınamamaktadır. Ücretleri ise her yıl düzenli olarak artış göstermektedir. Gelecek dönemlerde ortaya çıkabilecek olan dolondırıcılık girişimleri için önlem olarak hazırlanmaktadır. Şirketi kuran kişinin çeşitli imzaları yer almaktadır. İmza beyannamesi üzerinde yer alan imzalar kaşe üzerinde yer alan imzalar ile kesinlikle aynı olmak zorundadır. İmza beyannameleri Türkiye’de yer alan herhangi bir noterden alınabilmektedir. İmza beyannamesini elde edebilmek için belirli ücret yatırılmalı ve bunun yanı sıra TC kimlik numarası verilmesi gerekmektedir. Bunun içinde kimlik kartının da bulunması gerekmektedir. Okuma yazma bilmeyen kişiler yanlarında iki şahit bulundurmak zorundadırlar. İmza beyannamesi şuan için 50 TL gibi bir fiyata alınmaktadır.

İmza Sirküsü Nedir?

İmza Sirküsü tüzel kişiler tarafından belge sahteciliğini engellemek amacı ile çıkarılması gerek bir evraktır. Noterler tarafından belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. İmza sirküsü şirket adına işlemler yapan kişinin yetkisini onaylamak amacı ile sorumluluk ve yetki sınırlarını belirlemektedir. Bu belge üzerinde tüzel kişiliğe ait unvan ve bilgiler ve bu kurumu temsil edecek yetkili kişinin unvanı ve temsil şekli yer almaktadır. İmza sirküsü alınırken İmza Beyannamesinden farklı olarak imza sirküsünde adı geçecek olan kişinin nüfus bilgileri ,kimlik kartı, şirketin vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ile başvuru yapılmaktadır. İmza sirküsü noter ücreti 2019 yılı itibari ile 98 Türk Lirasına çıkarılmıştır. Fakat alınacak olan nüshaların sayısına göre de bu rakam da artmaktadır. Bir nüsha alımı ile iki nüsha alımı aynı ücrete tabi değildir. İkinci bir nüshanın alınmasında 1,5 katı ücret ödenmektedir.

İmza Sirküsü ile İmza Beyannamesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İmza beyannamesi kuruluş aşamasında dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacı ile yapılırken, imza sirküsü ise yetkili kişinin yetki sınırlandırmasını belirlemek amacıyla alınmaktadır. Aralarındaki en temel fark ise başvuru esnasında verilen ücretler ile gerekli olan belgelerin birbirinden farklı olmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir