İmza Beyannamesi Nedir?

İmza beyannamesi sadece noter tarafından belirli bir ücret karşılığında alınan evraktır. Özellikle şirketin kuruluş aşamasında…