Stopaj Nedir? Stopaj Vergisi Ne Oluyor ?

  • Mayıs 11, 2019
  • (0)

Stopaj, kısaca vergi ödeme sistemi olarak geçmektedir. Gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançlara ilişkin tutarların ödenmesi sürecinde kaynakta kesilen ve ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergi olmaktadır. İşletmeler gelir ve giderlerini toplayarak kar ve zararlarını tespit eder ve bu kar üzerinden hesaplanan vergi, işletme tarafından devlete beyan edilir.

Stopaj vergisi kazançların kanunda belirtilen miktarları kadar ödenmesi gerekmektedir. Stopaj vergisi ödenmesinde sorumlu kişi kaynakta kesintiyi yapan kişi olmaktadır. Ticari kazançlarda kanunda belirtilen tutarlarda ödenmektedir. Kira geliri mülk sahibine iletilmeden önce stopaj adı verilen vergi kesintisi yapılır.

Stopaj ile tevkifat aynı anlamlar taşımaktadır. Ancak tevkifat daha çok katma değer vergisinde kullanıldığı bilinmektedir.

Stopaj vergilerinin amacı ise, vergi tahsilinin daha garantili ve kolay yapılmasını sağlamaktır. Bu sayede maliye idaresi ve vergi mükelleflerin işlem yükü de azalmaktadır.

Stopaj yapılması gereken ödeme türlerini aşağıda şu şekilde belirtebiliriz;

  • Kira ödemeleri
  • Gider pusulası
  • Kar payları
  • Serbest meslek ödemeleri
  • Personel ücret ödemeleri

Kira Stopaj Vergisi Nedir?

Kira stopaj, işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkul alanlarının brüt kira bedeli üzerinden alınan vergi türüdür. Kira stopaj vergisi kiracı tarafından ödenmektedir. Gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi durumu söz konusudur. Kira stopaj vergisi hesaplaması için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesindeki vergi oranları göz önünde bulundurulur.

Bu madde doğrultusunda kiralamalardan yüzde 25 ila 30 oranlarında kira stopaj vergisi uygulanmaktadır. Kira stopajından mülk sahipleri değil, kiracılar sorumlu olmaktadır. Kiracı stopajı, vergi dairesine yatırmaması durumunda işyeri sahibinin herhangi bir sorumlu olduğu durum söz konusu olmuyor. İşyeri kiralaması yapan tüm kiracıların kira stopaj vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kira stopajı kira bedeli üzerinden her ay ödenmektedir.

Stopaj Vergisinin Amacı Nedir?

Stopaj vergisi öncelikle brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Peki stopajın ne gibi avantajı vardır ve amacı nedir bunların cevabını belirtelim. Vergi tahsilat süresinde uzama olursa enflasyon sebebiyle değer kaybı yaşar. Kaynakta yapılan bu kesintiler değer kaybını önler. Maliye idaresi vergileri tahsil ederken maliyetlerden sorumlu olmaktadır. Stopaj sayesinde bu maliyetlerden kurtulmaktadır. Kaynakta kesilen küsuratlar vergiye dahil edilir. Bu şekilde herhangi bir vergi kaybı da görülmemektedir. Stopaj vergisi ödenmeden kesildiği için mükellefte vergi yükü hissini azaltmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir