Teminat Mektubu Nedir?

  • Temmuz 29, 2020
  • (0)

Çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan kavramlar arasında teminat mektubu da yer almaktadır. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş yapan firmaların sıklıkla teminat mektubu verdikleri bilinmektedir. Peki teminat mektubu nedir? Çalışma hayatında en çok karşılaşılan teminat mektubu çeşitleri nelerdir? Bu sorulara dair merak ettiklerinizi öğrenmek için bizi takipte kalın!

Resmi kurum ve kuruşlarla iş yapan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin üstlendikleri bir ihalenin ya da bir işin şartlarını yerine getireceklerini taahhüt ettikleri resmi belgeye teminat mektubu denir. Teminat mektubu veren tüzel ve gerçek kişiler, üstlendiklerin işin tüm sorumluluklarını da üstlenmiş olurlar. Bundan dolayı teminat mektubu bir işin zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının sözü olarak da tanımlanmaktadır.

Teminat mektubu sadece bu tanımdan ibaret değildir. Çünkü şayet teminat veren tüzel ya da gerçek kişi taahhüt verdikleri işleri belirttikleri koşullarda yapamazlarsa; tazminat ödemek durumunda kalmaktadır. Çünkü bu kişiler teminat mektubuyla olası zararların karşılanmasını ve garikabil-i rücu bulan miktarın kayıtız ve şartsız olarak ödeneceğini taahhüt etmektedir. Bu sadece bir taahhüt durumu değil aynı zamanda yasal bir zorunluluk durumudur.

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubunun Tarafları Kimlerdir?

Teminat mektubu belli kriterlere göre hazırlanmak durumunda olan bir evraktır. Bundan dolayı teminat mektubunun eksiksiz ve kurallara uygun bir şekilde yazılmış olması önemlidir.  Bu kapsamda teminat mektubunun tüm taraflarının da söz konusu kurala uygun olarak teminat mektubunun içeriğinde yer alması şarttır. Peki teminat mektubunun tarafları kimlerdir?

Teminat mektubunun 3 farklı tarafı bulunmaktadır. Bunlar; Garantör, Lehtar ve Muhatap’tan oluşmaktadır.

  • Garantör: Mektubu veren banka teminat mektubunun garantörüdür
  • Lehtar: Borçlu yani bankanın muhataba karşı garantör olduğu tüzel ya da gerçek kişidir.
  • Muhatap: İşlem yaptıran ya da alacaklı olan resmi kurum ya da kuruluştur

Teminat Mektubu Çeşitleri Nelerdir?

Temelde teminat mektubunun iki çeşidi vardır. Bunlar teminat vadesine göre belirlenmektedir. Bu noktada teminat mektubunun süreli ya da süresiz olarak iki çeşidinin bulunduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Şayet teminat mektubundan bir süre mevcutsa bu tür teminat mektupları vadeli teminat mektubu olarak tanımlanmaktadır. Eğer teminat mektubunda herhangi bir şekilde bir süre mevcut değilse bu tür teminat mektupları da vadesiz olarak isimlendirilmektedir.

Vadeli teminat mektubu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yer almaktadır. Vadesiz olarak düzenlenen bu tür teminat mektupları; Borçlar Kanunu madde 128’e göre şekillenmektedir. Vadeli teminat mektupları ise banka teminat mektuplarında rastlanan bir durumdur. Bu tür teminat mektuplarında taahhüt için geçerli bir süre söz konusu olmaktadır. Görüldüğü üzere teminat mektubu nedir? Sorusu oldukça geniş kapsamlı yanıtı olan bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir