Yapısal Reform Nedir? Nasıl Yapılır?

  • Ağustos 30, 2019
  • (0)

Ekonomi terimleri arasında sıklıkla duyduğumuz yapısal reform nedir? Sorusuna cevap verdiğimiz bu yazımızda, yapısal reform nasıl yapılır? Sorusuna ve konuyla alakalı diğer detaylara da yer verdik.

Özellikle son seçimlerden sonra daha fazla dillendirilen ve iş adamları toplulukları tarafından sıklıkla gündeme getirilmesi, sıradan bir insanın dahi merak ettiği konular arasına girmesini sağladı. İş adamları tarafından ekonomide köklü bir değişiklik yapılmasını öngören yapısal reform, detaylandırması geniş bir yapılabilecek bir terim olsa da konuya ana hatlarıyla değinmeye çalıştık.

Yapısal Reform Nedir?

Ekonomik yapının içeriden ve dışarıdan gelebilecek şoklara karşı daha hafif dalgalanmalar şeklinde etkilenmesini sağlayacak ve daha fazla verim alınmasının amaçlandığı ekonomik düzenlemelerdir diyerek, yapısal reform nedir? Sorusunu cevaplandırabiliriz.

Diğer bir deyişle ekonomi alanında günümüzde eski geçerliliğini kaybetmiş birçok yönetmeliğin ve kuralın, değişikliğe gidilerek köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanmasıdır. İş dünyasının önemli bir kısmı bunu bekliyor olsa da, bu beklentiler devlet, çalışan ve iş dünyasına üçlü bir fayda sağlamak yerine, sadece iş dünyasına fayda sağlanması tarzında taleplerden oluşmaktadır.

Oysaki Ekonomi Bakanlığı böyle bir reforma giderken sadece iş dünyasının beklentilerini değil, çalışanların ve devletin menfaatleri de düşünmek zorundadır. Bu nedenle tek taraflı ve sadece toplumun bir kesimine yarar sağlayacak düzenlemeler, uzun vadede devletin ve dolayısıyla milletin zararına olabilecek bir durumdur.

İş adamlarının istediği ve ekonomiyi ilgilendiren yapısal reformlar bu özellikleri taşıması gerekiyor olsa da, bu reformlar ekonomi dışında kalan kulvarları da kapsayabilmektedir. Konumuz ekonomi olması sebebiyle, biz sadece ekonomik yapısal reformlardan bahsettik.

Oysaki devletin hâkim olduğu tüm sistemler için, yapısal reformlar yapılabilmektedir. Son yıllarda sağlık alanında gerek fiziki ve gerekse yönetmelik anlamda yapılan köklü değişiklikler, yapısal reformların bir parçasıdır ve toplum için oldukça yararlıdır.

Yapısal Reform Nasıl Yapılır?

Tıkanmış ve güncel geçerliliği bulunmayan, kısmen bulunsa bile günün şartlarına göre beklentileri karşılamayan her alanda, değişiklik yapılması esastır. Devletin ilgili kurumlarınca köklü değişikliklerin beklentilere göre yapılması gerekir. Toplumu ilgilendiren kısmı, sadece devlet kurumları eliyle ya da yetkili kesimlerin talimatıyla yapılmakta olup, halkın büyük kesiminin yararına olacak şekilde yapılmalıdır.

Bazı iş çevreleri, sadece iş dünyasını düşünerek reform çağrılarında bulunuyor olsa da devletin temel olarak düşünmesi gereken milletidir. Bu nedenle iş dünyasının da içerisinde olduğu millet kavramının, önemli kesiminin bu değişikliklerden yarar sağlaması şarttır.

Yapısal Reformlarda Amaç Şunlar Olmalıdır

Genel olarak yapılan reformların amacı aşağıdakiler ya da bunlara benzer olmalıdır.

  • AR-GE ve yenilik kapasite ve çalışmalarının yükseltilmesi
  • İş gücünün kalitesi artırılırken, işçinin ekonomik çıkarlarının daha fazla gözetilmesi
  • Sektörler arasındaki rekabet koşullarının iyileştirilmesi
  • Cari açığın, daha hızlı bir şekilde düşürülmesi
  • Ekonomik şoklarda daha hızlı toparlanacak sistemin oluşturulması
  • İç tasarrufun artırılarak devlet kaynaklarının daha akılcı kullanılması
  • Dışa bağımlılığın azaltılması
  • Tarım, hayvancılık ve sanayi kollarının geliştirilmesi

Gibi, devlet ve sonuç olarak milletin yararına olacak tüm çalışmaların yapılması, günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir