Bordrolama Hizmeti Nedir? Neden Önemlidir?

 • Mart 27, 2019
 • (0)

Her firmanın tüm hizmetlerini kusursuz bir şekilde gerçekleştirmesi için odaklanması gereken bazı konular vardır. Üretim ve diğer tüm süreçlerde yaşanabilecek en ufak bir aksilik firmanın imajını sarsmakla birlikte kurum içi sorunların baş göstermesine de sebep olabilir. Bu nedenle, bugün milyarlarca şirket yada marka, “süreklilik” ve marka imajının sarsılmaması için farklı kurumlardan çeşitli hizmetler alarak “aksiliklerden doğacak yükümlülükleri” minimuma indirmektedir. Profesyonel bir sorumluluk olan bordro hizmetleri de yine “dışarıdan alınması gereken” hizmetlerden olarak görülmekedir.

Bordrolama Hizmeti Nedir? Neden Önemlidir?

Bir kurumda çalışan kişinin maaşı, çalışma saatleri, mesaileri, prim gibi kazançlarının üzerinden yapılacak olan kesinti yada eklemelere ek olarak devlete yapmış olduğu ödemeleri gösteren belgeye bordro denir. Gelir ve kazancı gösteren ve resmi belge olarak kabul edilen bordro, kanunların gerektirdiği şekilde büyük bir titizlikle her bir çalışan için hazırlanması gerekmektedir. Ancak; firmanın sahibinin kontrol etmesi gereken birçok sorumluluk olduğunu göz önünde bulundurursak her bir çalışanın bordrosunu hazırlamaya yeteri kadar vakti olmadığını anlayabiliriz ki bordrolama hizmetleri “profesyonel deneyim ve bilgi birikimi” gerektirmektedir.

Kamunun ön gördüğü şekilde hazırlanması ve personellerin özlük dosyalarının içinde olması gereken bordro belgeleri, önemli belge niteliğinde olduğu için herhangi bir yanlışlığın yapılmaması gereken belgelerdir. Zira; devlet tarafından görevlendirilen görevlilere göstermekle yükümlü olunan bordro belgesi, kurumun itibarını sarsabileceği gibi çeşitli cezalarla da karşı karşıya kalınmasına sebep olabilir.

Kanunların işletmelere yüklemiş olduğu sorumlulukları çok iyi bilen uzmanlar tarafından hazırlanması gereken bordro belgeleri, düzenli bir şekilde de arşivlenmelidir.

BORDROLAMA HİZMETİ KAPSAMINDA HANGİ HİZMETLERİ ALACAKSINIZ?

Hizmet kapsamı ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir;

 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarıyla birlikte bordroya ilişkin tüm raporların hazırlanması
 • Personellere ait ücret bordrolarının ilgili kişiye iletilmesi
 • Ödenmesi gereken net ücretlerin ilgili bankaya – banka disketi formatıyla iletilmesi
 • Aylık bordro giderlerinin belirlenen maliyet merkezlerine dağıtılması ve muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Yıllık izinlerin ve satış primlerinin takibinin yapılması ve yıllık izin defterinin hazırlanması
 • SGK ve stopaj beyannamelerinin hazırlanmasından sonra tahakkukların alınması ve müşteriye bilgi verilmesi
 • Resmi kurumlara iletilmesi gereken tüm bildirgelerin ve listelerin hazırlanması
 • Vergi daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılmasına ek olarak sicil numarası almak
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması veya işten ayrılışta verilmek üzere planlanan tazminat/ücret gibi hesaplamaların yapılması ardından insan kaynaklarının onayının alınması ve bankaya bildirilmesi
 • İşten ayrılan çalışanlara gerekli tüm bilgileri vermek ve imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi
 • Çalışanlar için vizite kâğıdı düzenlenmesi, izin, personel- giriş- çıkış bilgileri ve bordro bilgilerinin çalışanlara iletilmesi
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve arşivlenmesi

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir