Kira Kontratı Nedir? Kontrat Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

  • Eylül 23, 2019
  • (0)

Kira Kontratı Nedir? Nasıl Yapılır?

Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesi, kira kontratını şu şekilde tanımlar:” Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanılmasıyla beraber ondan faydalanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”
Kira kontratı nedir? diye eskiden sorulsa, kolay bir dille, “kiracı – ev sahibi arasında oluşturulan sözleşmedir” derdik. Oysa 2011 senesinde Borçlar Kanunu kapsamına alındıktan sonra, borçlu – alacaklı ilişkisinden söz eder duruma gelindi. Bu sayede eskiden beri yaygın ev sahibi – kiracı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü kısmen de olsa kolaylaştı.

Kira kontratının yapılmasında birçok yasal hukuksal işlem varken, sözleşmeye mutabık kalınması şart koşuldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yapılacak olan tüm kiralama işlemlerinde ev, dükkan, yapı fark etmeksizin sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Daha önce emlakcı – kiracı, ev sahibi – kiracı, sorunları ile gündem sürekli meşgul ediliyordu. Bu duruma 2011 yılında kesin çözüm niteliğinde bir sözleşme kanunu getirildi.

Kira Kontratı Nasıl Yapılır?

Mülk sahibi ile mülkü kiralayan arasındaki mukavele özelliğini taşıyan kira kontratı üç ana bölümden oluşur.

• Kiralama ile alakalı genel konular.
Kiralanacak mülke ait kiracının tüketiminde kalacak demirbaşlar.
• Kiralanacak olan mülkün açık adresi ve cinsi ile beraber, mülk sahibi ile kiralayanın kimlik
verileri, açık adresleri, kiralama bedeli ve kira süresinin başlangıç ve bitiş tarihi.

Kırtasiyelerden rahatlıkla temin edilebilen kira kontratı doldururken kiracı ve ev sahibinin de bulunmasında fayda vardır.

Kira Sözleşmesi Doldurulurken N kiraelere Dikkat Edilmeli?

Kiralama ile alakalı genel konular ele alınırken şahısların niyetleri olduğunca açık olması gerekir.
– Mülkle beraber kiracıya devredilecek demirbaşlar iyi belirlenmeli, nelerin demirbaş sınıfına girdiği eskiden öğrenilmelidir. Elektrik ve su sayaçları, kombi gibi bilinenlerin yanına odunluk, posta kutusu, varsa depo anahtarları da dahil edilebilir.
– Sözleşmenin, biri mülk sahibinde öteki kiralayan da kalacak şekilde iki nüsha olarak düzenlenmesi gerekir.
– Taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak eğer alınacaksa depozitonun hangi şartlarda mülk sahibinde kalacağı ya da iade edileceği kesinlikle belirtilmelidir.
– Sözleşme bedeli banka hesabı üzerinden yatırılacaksa hesap verileri yanı sıra ne şekilde yatırılacağı yazılmalıdır.
– Kira kontratının her iki nüshasında da mülk sahibi ile kiralayanın imzası bulunması şarttır.
– Sonradan oluşması muhtemel problemlerin önüne geçmek için, kira artış oranının belirtilmesinde fayda vardır.
– Her iki doğrultu da TC kimlik numaralarını açıkça okunacak şekilde yazmalıdır.
– Mümkünse kefillerin huzurunda imzalanması, doğması muhtemel pek çok bozukluğun önüne geçer.

Kira sözleşmelerinde tarafların maddeleri doğru okuyup, tanımlaması ve taraflara ait bölümlerin eksiksiz doldurulması çok önemlidir. Tarafların imzaları atması sonucunda belirtilen koşullar geçerli olacaktır. İki adet nüshadan her iki tarafta da bulunması üzerine hak talepleri kişiye ait kalacaktır. Yenilenen kanunlar hakkında günlük hayatta kullandığımız bilgilerin çakışması üzerine birçok haber yapıyoruz. Araştırmamızı istediğiniz konuları yorumlarda belirterek bizlerden dönüş bekleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir